Artodox Gallery - Modern Art - Our Artists
HOME
© 2009 Artodox Publishing | San Francisco, California | 415. 572 3932 | Contact

< HOME
Stepanova1
Alexander Alentyev
Alexander Bazarin
Alexander Bikhter
Sabir Gadzhiev
Svetlana Gadzhieva

Bulat Akhmetov
Andrey Chezhin
Alexander Dobrovolsky
Evgenia Fedina-Penkrat
Constantine Fufin
Oleg Golovko
Edward Ivanov
Alexander Korolev
Alexander Krylov
Gafur Mendagaliev
Oleg Minkevich
Valery Molchanov
Arthur Molev
Alexander Motylev
Sergey Sergeev
Yuri Shlykov
Grigory Shtender
Anatoly Sivkov
Sergey Skirchenko
Svetlana Stepanova
Vitaly Stukov
Eugene Suschenya
Yuri Sychev
Galina Sycheva
Victor Tatarenko
Constantine Troitsky
Valery Valran
Oleg Yakhnin
Yuri Zenin
Dmitry Zhuravlev
SVETLANA STEPANOVA

1963
Born in Novgorod
1985 Graduated from Novgorod University
Since 1986 Works in painting

1998 Group exhibition in Rochester City, NY.
1999 Group exhibition in Santa Barbara, CA.
2000 Artexpo San Francisco, CA.
2001 Artexpo New York, NY.
2003 Group exhibition at Mr. and Mrs. Tovbin home. San Francisco, CA.
2003 Group exhibition at Mr. and Mrs. Portnoy. Hillsborough, CA
2004 Group exhibition at Artodox Publishing place. San Francisco, CA.
2007 The Mix: Russian Modern Art. Group exhibition at Fort Mason, San Francisco, CA.


Paintings:
1.Archangel Michael and Joann Predtecha. 1997, oil on canvas, 67 x 87 cm
GALLERY

ARTISTS

PUBLICATIONS

ARTICLES

NEWS

VIDEO
Russian-Modern-Art.com
Hermitage Art Center